YATLAR

info@europayachting.comYat Kiralama Gulet Kiralama Motoryat Kiralama Tekne Kiralama Kabim Kiralama Mavi Yolculuk Yat Turu Deniz Gezileri Tekne Turları

MOTORYATLAR
        BIZE MESAJ GÖNDERİN
0533 513 51 16      0252 612 77 27      0252 612 19 82     0252 612 77 27    
 
English Deutsch Türkçe  
Ana Sayfa
MotorYat Kiralama
Mega Yat Kiralama
Delüks Yat Kiralama
Lüks Yat Kiralama
Standart Yat Kiralama
Ekonomik Yat Kiralama
Kabin Yolculuğu
Herşey Dahil Turlar
Günübirlik Tekne Turları
 BIZE ULAŞIN
 Yat Turu Haritaları
 Mavi Yolculuk Rotaları
 Mavi Yolculuk Fotoğrafları
 Mavi Yolculuk Videoları
 Hakkımızda
 Fiyat Bilgilendirme
 Yat Kiralama Bilgileri
 Satılık Yatlar
 Emlak Pazarlama


 Ana Sayfa Genel Bilgilendirme Genel Bilgilendirme

YAT NASIL KYRALANIR?

 Yat kiralamanyn dört farkly yolu vardyr:

1. Yat Kiralama: Bir yat‘y, içindeki personeli ile birlikte kiralamaktyr. Surf, kano, balyk tutma ekipmanlaryndan ücretsiz fakat su kaya?y, jet ski gibi aktivitelerden ücretli yararlanabilirsiniz.. Personel olarak her zaman tecrübeli ve güvenilir bir kaptan, bir a?çy ve gemici bulunur. Menü seçenekleri genelde ‘standart‘, ‘lüks‘ ve ‘delüks‘ olarak synyflandyrylyr...  Özel Yat Turunda izlenen rotalar, önceden planlanmy? turlary (gezi programyny) içerir. Ama size sunulan alternatifler sizin arzulady?ynyzy içermiyorsa kendi gezi programynyzy da görü?ebilirsiniz.

2.Kabin Kiralama: Bir yaty, ba?ka misafirlerle payla?maktyr. Bu (belki de dünyanyn ba?ka bir ucundan gelen) yeni insanlarla tany?maya ve dostluklar kurmaya uygun, güzel bir sosyal olaydyr. Burada da kaptanynyz, gemiciniz ve a?çynyz olacaktyr. Menü her zaman standarttyr. Öte yandan kabin turun da, sizin kendi gezi programynyzyn uygulanmasyny isterseniz bu mümkün olmayacaktyr. Bu turlar standart olup genelde Cumartesi ve/veya Pazartesi çyky?ly gezilerdir. Ancak gezi programlary, mü?terileri tekrar tekrar cezbedecek ?ekilde, itinayla hazyrlanyr.

3. Sailboat(Bareboat) Kiralama: Sadece tekneyi (yelken, motor ve di?er teçhizat ile birlikte) kiralarsynyz. Tabii uygun deniz ehliyetiniz olmasy gerekir. Ysterseniz bir kaptan ve/veya di?er personel tutabilirsiniz. Yiyecek içecek konusunda ister kendi kumanyanyzy getirirsiniz, isterseniz tarafymyzdan sunulan seçenekler arasyndan seçim yapabilirsiniz. Sailboat kiralamanyn di?er tekne türlerinden farky, kiralarken bir depozit ödenmesidir. Tüm Sailboat kiralamalarynda depozit vardyr.

4. Motoryat Kiralama: Kysa sürede uzun mesafeler kat edebilme amacyna yönelik dizayn edilmi?,  yüksek seyir hyzyna sahip bu tekneler personeli ile birlikte kiralanyr. Motoryatlarda tekne yakyty alycyya aittir.

Özel Yat Kiralama Bilgileri:

Kiralama bedelleri günlük olarak Euro bazynda belirtilmi?tir. Kira bedelleri yatyn nitelik ve büyüklü?üne göre günlük 200 € dan ba?layyp 12.000 € ya kadar degi?mektedir.

Fiyatlarymyzy her yat açyklama sayfasynyn üst bölümlerinde tablo içinde aylara göre ayryntyly olarak görebilirsiniz.

Motoryat  -  Mega Yat kiralama Bilgileri:

Motoryat  /  Mega yat kiralamalarynda.

size daha detayly bilgiler verebilmek için lütfen  bizi arayynyz.

Tel: 0252 612 19 82    Gsm: 0533 513 51 16    Fax: 0252 612 77 27

De’Lüx  / lüx  / Standart / ekonomik  yat  kiralama bilgileri:

Bünyemizde 14 metre den ba?layarak 40 metre ye kadar  Ekonomik / Standart /   Lüks  ve Delüks Synyf olmak üzere de?i?ik niteliklerde, konforda yatlar bulunmaktadyr. Kabin sayysy ise yattan yata 2 kabinden 18 kabine kadar de?i?mektedir. Her kabin 2 ?er ki?ilik olup du? ve tuvaletler  kabin içindedir. Yatlarda Kaptan a?çy ve gemici olmak üzere genellikle 2/3/4/5/6  personel bulunmaktadyr. Yatlaryn büyüklü?ü ve konforuna göre personel sayysy artmaktadyr.

Kiralamalar genel olarak  Cumartesi den- Cumartesi ye’dir. Yata bini? saatleri ö?leden sonra saat 14:.00 /15:00 den sonra ve ini? saatleri de bir sonraki cumartesi en geç sabah saat 10.00’a kadardyr.

Kiralamalar genelde 7 ?er günlüktür. Arzu edilir ve yatymyz müsait  ise 3/4/5/6 gün olarak’ta kiraya verilebilmektedir. Listemizdeki günlük kira fiyaty €  üzerinden hesaplanyr. Yatlara belirtilen kapasitesinden fazla yolcu alynmaz. Yunan adalaryna yapylacak turlarda yat ba?yna yolcu sayysy 12 ki?i ile synyrlydyr.

Özel yat kiralamalarda Firmamyza ait olanlar: Liman ba?lama  ve transitlog ücreti, yakyt, tank suyu kullanymy, mürettebat ve sigorta ücretleri.

Kiralamalara dahil olmayanlar: Yiyecekler, içecekler, transferler, su sporlary, kara turlary ören yeri giri? ücretleri ve yunan adalaryna yapylan turlarda gümrük ve liman ücretleri.

Kumanya listesinin hazyrlanmasy ve aly?veri? yapylmasynda

yat personeli / ?irketimiz yardymcy olacaktyr.

Yemekli özel yat kiralamalarynda

Sabah kahvaltylary / ö?le yemekleri / 5 çaylary / ak?am yemekleri günlük ki?i ba?y.

20 €  ekonomik synyf yatlar için.

25 € standart synyf  yatlar için,

40 €  lüks synyf        yatlar için.

( içecekler extra olarak ödenir)

( misafirlerimiz  arzu ederler ise kendileri de  getirebilir )

Özel Yat kiralamak için;

Ana sayfadan bir katagori belirleyiniz, o katagoriden bir yat seçiniz ve karar verdikten sonra kaç ki?i oldu?unuzu, hangi limanda yata katylyp ve hangi limanda inece?inizi ve özel isteklerinizi bildiriniz. Size en uygun olan önerimizi sunalym. Listeden seçti?iniz yat belirledi?iniz tarihte dolu ise size ayny nitelikte ba?ka yat önerebiliriz. Sayfamyzda olmamasy halinde size e mail olarak resim ve bilgileri gönderebiliriz.
Rezervasyonu kesinle?tirmek için kar?ylykly yazy?malar veya telefon ile görü?meler yapylyp mutabakata varyldyktan sonra rezervasyon formumuz doldurulur ve fax ile kar?ylykly teyit edilir. 
Toplam kira bedelinin tamamy ve ya en az % 50 si pe?in ödenir
. Havale hesabymyza geçtikten sonra rezervasyon / konfirmasyon kesinle?mi? olur ve size bilgi verilir. Kalan bakiye ise yata binmeden önce ödenir. Fiyatlara KDV dahil degildir.

Münferit katylymcylar için Kabin Kiralama ve kabin turlary bilgileri:

Kabin yolculuklary birbirlerini tanymayan farkly insanlaryn münferit katylymlary ile olu?maktadyr. Bu nedenle komple yat bir grup olarak özel kiralanmady?yndan dolayy ve her yolcunun farkly beklentileri oldu?u için; her kabin yolcusu ile ayry ayry program yapmak mümkün de?ildir. Yolcularyn güvenli?inden ve turun sa?lykly bir ?ekilde tamamlanmasyndan Kaptanynyz sorumludur. Hem yolcularyn güvenligi için hem de yolcular arasynda haksyzlyklar ve yanly? anla?ylmalar olmamasy ve bu uluslararasy tatil atmosferinde yeni yeni arkada?lyklar ve dostluklar olu?turulabilmesi ve sizlerin güvenli, iyi ve mutlu bir tatil geçirebilmeniz için Ynformasyon, Program ve Kurallaryn siz de?erli yolcularymyza dürüstçe ve do?ru olarak aktarylmasy gerekmektedir. Sizlerin güvenli ve güzel bir tatil geçirebilmeniz için en iyisini yapmaya çaly?aca?ymyzdan emin olabilirsiniz. 

GENEL BYLGY:

Kabin turuna çykan yatlarymyz ah?ap ve direkli standart Gulet veya Keç tipi yatlardyr.
Boylary 17 ile 30 metre arasynda, kapasiteleri ise 4 kabinden ba?layyp 10 kabine kadar ve 8 ile 20 yolcu arasynda de?i?mektedir (her kabin 2 ki?iliktir). Personel sayysy ise 4 kabinli yatlarda 2- 3 ki?i, 6 kabinli yatlarda 2/3 ki?i ve 8 kabinden sonra 3/4 ki?i arasynda de?i?mektedir. Her kabin çift ki?ilik olup, her biri tuvaletli ve du?ludur.
Tura katylan yolcularymyzdan bazylary çift de?il de birbirlerini tanymayan ayry ki?iler olmasy durumunda tek yatakly (çift ki?ilik) kabini payla?mak zorundadyrlar. E?yalaryny ayny kabine koyup du?u ve tuvaleti ortakla?a kullanyrlar, uyumak için ise güvertede yeterli miktarda bulunan güne?lenme yataklaryny kullanyrlar. Bunun için de yatma zamanlary kabinden battaniye ve yastyklaryny getirerek kullanabilirler.
Her kabinde yatak altlary veya dolaplar içinde her yolcu için ayry ayry birer can yele?i vardyr. Her kabinde birer adet 2’?er litrelik yangyn söndürme tüpü bulunmaktadyr. Can simitleri güverte üzerindedir. Yatlarymyzda genellikle yelken donanymy bulunmakla birlikte seyirler motor gücüyle yapylmaktadyr. Kaptanyn uygun gördü?ü ortam ve zamanlarda yelken de açylabilir.
Her yatyn kendine ait filikasy vardyr. Bu filikalar hem güvenlik amaçly olup hem de yolcularyn karadan yata, yattan karaya transferleri için kullanylyr. Bazy yatlaryn filikalary motorlu bazylary ise küreklidir.
Kabin yolculuklarymyz özel turlary arasynda bo?lu?u olan standart bir yatyn hazyr kabin yolculu?u programlarymyza gitmek üzere hazyrlandyktan sonra o yata münferit olarak kabin kiralamy? olan yolcularymyzyn katylymy ile yapylyr. Bu nedenle yatyn ady genellikle turdan bir gün öncesine kadar belli olmaz.
Bu yolculuklarda hazyr program uygulanyr.  Yemekleri pi?irme, masayy hazyrlama, toplama ve bula?yk yykama yat personeli tarafyndan yapylyr.
Tur boyunca ortalama her gün minimum 2 koy ziyaret edilir fakat olumsuz hava muhalefeti ile kar?y kar?yya kalyndy?ynda kaptan tur rotasyny ve programy de?i?tirebilir.

Yolcularymyz yatta bulunan palet gözlük ve olta takymlaryny ücretsiz olarak  kullanabilirler.

Yatta Yçecekler fiyatlara dahil de?ildir. Sycak içecekler ise sadece kahvalty ve 5 çayy esnasynda ücretsizdir, di?er zamanlarda ise ücrete tabidir. Yçecekler yatyn baryndan satyn alynyr ve tur sonunda yattan ayrylmadan önce içilen içecekler hesaplanarak kaptana ödenir.

Sormak istedi?iniz sorularynyz için ise bize e mail yazarak veya telefonla direk ula?arak sorabilirsiniz bunun için gerekli ileti?im bilgileri irtibat sayfamyzda bulunmaktadyr.
Ayryca her sayfamyzda üstte ve altta bulunan rezervasyon linklerinden de bize yazabilir ve rezervasyon yaptyrabilirsiniz.

Rezervasyonu kesinle?tirmek için kar?ylykly yazy?malar veya telefon ile görü?meler yapylyp mutabakata varyldyktan sonra rezervasyon formumuz doldurulur ve fax ile kar?ylykly teyit edilir. 
Toplam kira bedelinin tamamy ve ya en az % 50’si kapora olarak ödenir.
Havale hesabymyza geçtikten sonra rezervasyon / konfirmasyon kesinle?mi? olur ve size bilgi verilir. Kalan bakiye ise yata binmeden önce ödenir. Fiyatlara KDV dahil degildir.

Tur iptali ile ilgili bilgiler:
1: Anla?madan dolayy ödeme yapylmy? olan kapora veya tur tutarynyn tümü,
tur  ba?langycy olan tarihten en az 60 günden fazla ise ödeme yapylmy? olan tutaryn (kaparo veya tüm ödemelerin ) % 50 si geri ödenir.
2 : Son 60 gün içinde bir zamanda tur iptali söz konusu ise geri ödeme yapylmaz
3: Misafirlerimizin tur rezervasyonlary  komfirme edildi?inde tüm bu anla?ma ko?ullaryny kabul etmi? olacaklardyr. 
.
Önemli Not:
.
Bütün yat turlary esnasynda olabilecek kötü hava ?artlarynda  / herhangi bir teknik sorun olmasy nedeni ile kaptanynyz tur rotasynda de?i?iklik yapabilir !

Avrupa Yatçylyk  size unutulmaz güzel bir tatil geçirmenizi diler.

TEL.: 252 612 19 82   -   FAX: 252 612 77 27    -   GSM: 0533 513 51 16

 A?a?ydaki yat yolculu?u güzergah haritalaryndan yat turu yapmak istedi?iniz bölgenin haritasyny seçerek detaylary inceleyebilirsiniz !

Haritalary daha büyük izlemek için lütfen seçti?iniz bölge haritasynyn üzerine tyklayynyz !

Bodrum - Antalya arasy hattyn tamamy 4 haftalyk tura göredir. Haritalarymyzy haftalyk ve 2 Haftalyk tur periyotlaryna göre bölümlere ayyrdyk. Her bir periyot 1'er haftalyk veya 2’?er haftalyk turlara göredir. Kabin yolculuklarynda tek yön olarak 4 günlük kabin yolculu?u ?eklinde münferit katylymcylar için kysa turlar'da yapylmaktadyr.
Bodrum - Antalya arasynyn haritasyny bir bütün olarak genelini görebilmeniz açysyndan koyduk. Ayryca Antalya - Fethiye arasy 2 haftalyk turlara uygundur. Fethiye - Bodrum arasy da 2 haftalyk turlara göredir. Di?er hatlaryn tamamy haftalyk turlar için idealdir. Sorularynyz için en üstteki   REZERVASYON  linkimizden bize yazbilirsiniz veya telefonlarymyzdan bize ula?arak merak etti?iniz her?eyi sorabilirsiniz.

Antalya - Bodrum Arasy Move Down
Antalya - Bodrum Arasy
Detay  Antalya - Bodrum Arasy
Antalya - Fethiye Arasy Move Down Move Up
Antalya - Fethiye Arasy
Detay  Antalya - Fethiye Arasy
Antalya - Ka? Arasy Move Down Move Up
Antalya - Ka? Arasy
Detay  Antalya - Ka? Arasy
Fethiye - Demre Arasy Move Down Move Up
Fethiye - Demre Arasy
Detay  Fethiye - Demre Arasy
Fethiye - 12 Adalar Arasy Move Down Move Up
Fethiye - 12 Adalar Arasy
Detay  Fethiye - 12 Adalar Arasy
Fethiye - Ekincik Arasy Move Down Move Up
Fethiye - Ekincik Arasy
Detay  Fethiye - Ekincik Arasy
Fethiye - Marmaris Arasy Move Down Move Up
Fethiye - Marmaris Arasy
Detay  Fethiye - Marmaris Arasy
Fethiye-Bodrum Arasy Move Down Move Up
Fethiye-Bodrum Arasy
Detay  Fethiye-Bodrum Arasy
Marmaris - Bodrum Arasy Move Up
Marmaris - Bodrum Arasy
Detay  Marmaris - Bodrum Arasy

 YAT TURU HARYTALARI - DENYZ HARYTALARI - YAT TURLARI - KOYLAR - MAVY YOLCULUK

Yat turlary esnasyndaki yemek ortamlary, yüzme molalary, parti, aktiviteler gibi farkly atmosferlerin resimleri kategoriler halinde hazyrlanmy?tyr.  Bu ortamlary ayry ayry görebilmeniz için a?a?ydaki kategorilerden seçerek üzerine tyklayynyz. Yatta ya?am ile ilgili merak etti?iniz tüm ortam resimlerini bu ketegoriler içerisinde ayry ayry görebilirsiniz !

Yemek Ortamlary
Yemek Ortamlary
Detay  Yemek Ortamlary
Güvertede Ya?am
Güvertede Ya?am
Detay  Güvertede Ya?am
Yatta E?lence
Yatta E?lence
Detay  Yatta E?lence
Yüzme Molalary
Yüzme Molalary
Detay  Yüzme Molalary
Rezervasyon sayfasyna geri dön !
Sitemap EN        Sitemap DE       Sitemap TR       Link Partners


Üye Girişi     İletişim
Kopyalama Hakkı
© 2006 Adnan & Avrupa Yatçılık